header banner
Default

Hoe kan ik Polygon (MATIC) in Nederland kopen en traden?


Hoe koopt u Polygon (MATIC) in Nederland? Beleggen vs. traden

VIDEO: POLYGON (MATIC): Wat is dit? Is het slim om Polygon te kopen? + Mijn Prijsverwachting (+100%)!
Corné Marchand

Heeft u interesse in Polygon (MATIC)? Dan heeft u de keuze tussen beleggen of traden. Beleggen houdt in dat u de MATIC rechtstreeks aankoopt en aanhoudt, terwijl traden feitelijk betekent dat u op de waardeschommelingen ervan speculeert.

Beleggen in Polygon

VIDEO: Polygon MATIC-prijsnieuws vandaag - Elliott Wave technische analyse-update, dit gebeurt nu!
More Crypto Online

Belegt u in een crypto, dan koopt u de munt zelf en bewaart u deze in een cryptowallet. Mocht de crypto (in dit geval de MATIC) in waarde stijgen, dan kunt u hem tegen een hogere prijs verkopen dan waarvoor u hem heeft gekocht. Op deze manier kunt u winst maken. Maar het tegenovergestelde geldt ook, daalt de waarde van de munt onder de aankoopwaarde, dan lijdt u verlies.

Beleggen in Polygon kan bij een online broker die beleggers rechtstreeks crypto's laat aankopen. Alle cryptomunten die zo worden aangekocht, komen terecht in een cryptowallet, waarin de MATIC-munten bewaard blijven totdat u besluit ze te verkopen. Wij hebben deze dienst echter niet in ons aanbod.

MATIC traden met CFD's

VIDEO: Hoe MATIC-tokens te kopen op het Polygon-netwerk
HashLips Academy

Bij ons kunt u speculeren op de koers van de MATIC-crypto via CFD's. Dit is een type derivaat waarmee u op de waardeschommelingen van het onderliggende activum kunt inspelen, in dit geval de Polygon.

U kunt long gaan als u denkt dat de waarde van de crypto gaat stijgen. Bent u er juist van overtuigd dat de waarde binnenkort gaat dalen? Dan kunt u short gaan. Weet u nauwkeurig te voorspellen of de waarde stijgt of daalt, dan levert dat winst op. Heeft u het niet bij het juiste eind, dan boekt u juist verlies op deze positie.

Er is een hefboom in CFD's geïntegreerd, wat inhoudt dat u uw positie financiert met een aanbetaling (margin). De hoogte van de margin, een percentage van de totale positie, is vooraf vastgelegd. Zo kunt u exposure aan Polygon verkrijgen tegen een fractie van de kosten.

Houd er rekening mee dat u op deze manier, met een hefboom, een stuk meer geld kunt verliezen als u het niet bij het juiste eind heeft. Maakt u gebruik van een hefboomproduct, dan is de grootte van uw blootstelling niet beperkt tot uw margin. Gebruik dus altijd degelijke risicobeheerstrategieën: overweeg bijvoorbeeld een plafond in te stellen voor de exposure die u aankunt en stel gegarandeerde stops in voor uw trades.

Hoe verkoopt of short u Polygon?

VIDEO: Hoe kan ik Polygon Coin (MATIC) kopen op Trust Wallet 2023?
CryptoBasics

U zou short gaan op Polygon ('verkopen') als u een waardedaling verwacht. Een dergelijke positie levert winst op als de waarde daalt, en u boekt juist verlies als de waarde stijgt.

We willen u erop wijzen dat short gaan inherent een riskante strategie is, in theorie is het potentiële verlies namelijk onbeperkt. Dat komt omdat de koers van een effect in theorie tot oneindige hoogten kan klimmen. Zorg er dus altijd voor dat u voldoende doet om uw risico binnen de perken te houden.

We zullen stap voor stap uitleggen hoe u een positie in Polygon bij ons verkoopt:

 1. Open een CFD-rekening bij ons of log in op uw bestaande rekening
 2. Navigeer naar het onderdeel 'crypto's' op het platform
 3. Selecteer 'verkoop' in het orderticket
 4. Kies uw positiegrootte en neem stappen om uw risico te beheren
 5. Open en volg uw positie

Wat is Polygon (MATIC)?

VIDEO: HOW TO SET UP MATIC or POLYGON CRYPTO NETWORK ON MOBILE DEVICE
Crypto4chun

Polygon (MATIC) is een digitale munt die is gebouwd op het netwerk met dezelfde naam. Het Polygon-systeem op zijn beurt is ontwikkeld als antwoord op de schaalbaarheidsproblemen van het Ethereum-netwerk en om de algemene interoperabiliteit op deze blockchain te verbeteren. Het systeem biedt gebruikers de mogelijkheid gepersonaliseerde protocollen toe te voegen aan de Ethereum-chain, waar alle transacties op worden opgeslagen.

In tegenstelling tot andere cryptovaluta's kan de MATIC niet worden gemined. Deze crypto valideert transactie met een 'Proof of Stake'-consensusmechanisme (PoS).

In vaktermen wordt Polygon beschouwd als een schaaloplossing op niveau twee: het is namelijk een systeem van een externe partij dat op een laag-1-blockchain opereert.

Aangezien de Ethereum-blockchain gedecentraliseerd is, kunnen Polygon-transacties sneller en economisch gunstiger gevalideerd worden. Gebruikers op dit netwerk kunnen bovendien hun eigen cryptomunten maken en worden beloond voor het valideren van transacties.

De geschiedenis van de Polygon in het kort

VIDEO: How To Stake Your MATIC Tokens Using The Polygon Wallet!
Today In Polygon

De introductie van Polygon ligt weliswaar nog niet ver terug, maar het systeem is gestaag populairder geworden en de marktkapitalisatie is meegegroeid. Het begin ligt in het niet-zo-grijze verleden van 2017. Toen droeg het de naam Matic Network, met als enige doel het aanbieden van laag-2-schaaloplossingen. Later verbreedde het systeem zijn opzet en stelde het gebruikers in staat hun eigen crypto te ontwikkelen in een omgeving van onderling samenwerkende blockchains.

De explosieve groei van Polygon voltrok zich in vijf maanden. Het ontleent zijn succes aan lagere kosten, efficiëntie en schaalbaarheid. Eerder in 2021 ging één munt voor slechts $ 0,01 over de toonbank en in mei 2021 bereikte de waarde dankzij een doeltreffende rebranding een recordhoogte van $ 2,68 per munt.

Het is verschillende keren voorgekomen dat één tweet van Elon Musk genoeg was om de waarde van crypto's flink te doen stijgen of dalen. De Bitcoin kelderde toen hij online zijn zorgen uitte over de koolstofvoetafdruk van de crypto. Toen hij bekendmaakte de Bitcoin niet meer als betaalmiddel voor Tesla-auto's werd geaccepteerd, steunde Musk een andere cryptovaluta, de Dogecoin.

Hierdoor zagen de oprichters van Polygon het als hun missie een steunbetuiging voor hún platform uit Elon Musk te krijgen. In de wandelgangen wordt beweerd dat Musk applicaties gebruikt die de Polygon-chain op de achtergrond draaien.

De MATIC vertoonde het grootste deel van 2021 een stijgende lijn, en de handelswaarde bleef vrij stabiel binnen een bandbreedte van $ 1,30 en $ 1,40.1 Voorspellingen voor de toekomstige ontwikkeling van deze crypto zijn nog altijd optimistisch.

Hoe interpreteert u de koersbewegingen van Polygon?

VIDEO: How much Polygon MATIC is needed to make $1M?
Cheeky Crypto

Zorg ervoor dat u pas na uitgebreid onderzoek besluit in Polygon (MATIC) te beleggen of de munt te traden. Uw evaluatie kan grofweg uit een van twee denkwijzen bestaan: technische analyse en fundamentele analyse

 • U gebruikt een technische analyse als u zich bezighoudt met grafiekpatronen, technische indicatoren en historische prijsbewegingen.
 • Met een fundamentele analyse richt u zich daarentegen op de basiselementen van een specifiek bedrijf, zoals zijn netto-omzet en winst-en-verliesrekeningen.

Tradingstrategieën voor Polygon

VIDEO: Polygon MATIC Staking Tutorial (How to Stake MATIC with MetaMask)
MoneyZG

Polygon is een relatief nieuwe cryptovaluta, wat betekent dat hij nog flink volatiel kan zijn. Bepaalde tradingstrategieën zijn er echter op gericht om met razendsnelle koerswijzigingen om te gaan. Hieronder behandelen we een aantal van deze strategieën.

Daytrading in Polygon

VIDEO: Does Polygon Still Have Potential in 2023? | MATIC Token Review
VirtualBacon

Daytrading is meer een beleggingsstijl, maar het zou ook uw tradingstrategie kunnen worden als u voor korte tijd blootstelling aan Polygon wilt.

Het houdt in dat u een positie opent en deze dezelfde handelsdag nog sluit in een poging om winst te maken op basis van de gebeurtenissen die dag. Met andere woorden kunt u direct inspelen op de volatiliteit van het moment en zorgt u voor exposure wanneer de waarde gaat schommelen.

Heeft u een positie openstaan wanneer de markt gesloten is, dan betaalt u daar in de regel extra kosten over. Bij daytrading worden u deze kosten bespaard.

Lees meer over populaire daytradingstrategieën.

Polygon scalpen

VIDEO: The BEST Crypto Portfolio for 2024 (Complete Breakdown)
VirtualBacon

Scalpen houdt in dat u meerdere posities per dag opent en sluit, om zo onder aan de streep winst te behalen. De bedoeling hiervan is dat u minder risico per transactie loopt, omdat uw trades relatief bescheiden zijn en kort openstaan, waardoor een plotselinge grote ongunstige beweging geen ernstige gevolgen heeft.

De trades blijven doorgaans slechts een paar seconden openstaan (of hoogstens minuten). Het is een populaire tradingstrategie voor de hele korte termijn en het is het overwegen waard als u de waarde van de Polygon-crypto de hele dag door nauwlettend in het oog houdt.

Trend trading met Polygon

VIDEO: Polygon MATIC Trade Setup Price News Today | Elliott Wave Technical Analysis
Cashing Waves

Deze tradingstrategie houdt in dat u met uw posities aansluit op de heersende trend over een bepaalde periode. Op basis van de algehele trendlijn neemt u een specifieke positie in, waarbij u niet zozeer let op minimale, eenmalige stijgingen of dalingen. U baseert zich daarbij op uw voorspelling van een stijging of daling.

Aangezien trends lang of kort kunnen duren, is deze benadering geschikt als strategie voor de korte termijn, de middellange termijn én de lange termijn.

Swing trading met Polygon

VIDEO: Uniswap Tutorial: Exchange Tokens Easily for beginners
The Crypto Factor

Net als daytrading is swing trading strikt genomen een stijl, maar ook deze kan gebruikt worden als strategie voor Polygon. Deze strategie (of stijl) is gebaseerd op de aanname dat de koersen nooit in één enkele richting gaan.

Besluit u in te spelen op de waardeschommelingen ('swings') van de Polygon, dan zult u omslagen van de trend vooraf moeten kunnen signaleren. U kunt dit doen aan de hand van technische indicatoren en grafieken.

Hoewel er niet voorgeschreven is wanneer een swing trader precies posities moet openen en sluiten, kunt u deze strategie gebruiken als u wilt inspelen op zowel de waardestijgingen als de waardedalingen die de Polygon-crypto in relatief korte tijd doormaakt.

Polygon kopen en traden in Nederland samengevat

VIDEO: Polygon MATIC - What no one tells you!
CTO LARSSON
 • MATIC is de digitale coin die de basis vormt van het Polygon-netwerk, een framework dat gebruikers van de Ethereum-blockchain in staat stelt hun schaalbaarheids- en kostenproblemen op te lossen.
 • Beleggen in Polygon is een langetermijnstrategie: u koopt het onderliggende effect rechtstreeks en verkoopt het als het goed is tegen een winst.
 • Polygon traden betekent dat u de prijsstijgingen en/of -dalingen van de MATIC probeert te voorspellen.
 • U kunt bij ons speculeren op de Polygon-koers via CFD's.

Sources


Article information

Author: Barbara Greene

Last Updated: 1704340321

Views: 931

Rating: 4 / 5 (98 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Barbara Greene

Birthday: 1991-03-12

Address: PSC 1418, Box 2144, APO AE 51837

Phone: +3594218623739647

Job: Speech Therapist

Hobby: Baking, Gardening, Amateur Radio, Soccer, Fishing, Web Development, Yoga

Introduction: My name is Barbara Greene, I am a capable, clever, resolved, candid, unwavering, honest, strong-willed person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.