header banner
Default

Wie is Céline Dept, de eerste Belgische YouTuber met meer dan 10 miljoen abonnees?


Table of Contents

  10 miljoen volgers heeft ze op haar Youtube-account, met korte video’s waarin ze penalty’s trapt of jongleert met zwemvliezen aan. Céline Dept is de eerste Belg die de kaap rondt.

  Nick De Leu

  Sources


  Article information

  Author: Joshua Bush

  Last Updated: 1703623803

  Views: 865

  Rating: 4 / 5 (53 voted)

  Reviews: 91% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Joshua Bush

  Birthday: 1913-02-10

  Address: 0663 Ponce Unions, East Sherry, AZ 55094

  Phone: +4837523067458347

  Job: Article Writer

  Hobby: Coffee Roasting, Survival Skills, Cocktail Mixing, Golf, Web Development, Calligraphy, Bird Watching

  Introduction: My name is Joshua Bush, I am a vivid, Precious, Open, dazzling, unswerving, valuable, daring person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.