header banner
Default

Craig Wright stopt met het vertellen dat hij de maker is van Bitcoin


Standbeeld voor Bitcoin-bedenker Satoshi Nakamoto. Foto: Szabolcs Magyar/Shutterstock

Eén van de grootste mysteriën van vandaag is wie de bedenker van Bitcoin is. Want ‘Satoshi Nakamoto’ is volgens veel aanwijzingen niet meer dan een pseudoniem. Er zijn veel mensen geweest die hebben geprobeerd te bewijzen wie Satoshi is, zoals Craig Wright. Hij claimde voorheen dat hij het zélf is, maar daar is hij nu mee gestopt.

Goed nieuws! 🎉 Bitvavo viert kerst en geeft onze lezers gratis BTC, XRP of een andere crypto 🚀 Advertentie Bitvavo

Craig Wright stopt met Bitcoin rechtszaken?

In 2016 claimde hij voor het eerst in een blogartikel dat hij de uitvinder van Bitcoin (BTC) is. Veel mensen geloofden hem niet, wat voor een belangrijk deel zou zijn gekomen doordat het bewijs dat hij leverde geen sluitende conclusies biedt.

Dit leidde tot rechtszaken. Anderen geloofden hem niet en noemden hem een fraudeur, zoals de Noorse Magnus Granath (op Twitter ook wel bekend als Hodlonaut). De opmerkingen van Hodlonaut leidden ertoe dat Wright Hodlonaut heeft aangeklaagd wegens smaad, maar inmiddels heeft vermeende Bitcoin-uitvinder de rechtszaak verloren. In het bewijs dat hij aanleverde zaten de nodige gaten, maar hij wilde niet nog meer bewijs tonen.

In een grote hoeveelheid Twitter-berichten verklaart de programmeur dat hij op zoek was naar ‘externe validatie’, maar dat hij hiermee is gestopt. Hij zinspeelt zijn energie te leggen op de dingen die hij belangrijk vindt, zoals aandacht geven aan zijn familie en vrienden. Dat lijkt te betekenen dat hij verder geen rechtszaken over de ‘wie-is-Satoshi-discussie’ wilt.

Ook verklaart hij verder te willen werken aan Bitcoin Satoshi’s Vision (BSV), waarmee hij de transactiekosten wil laten dalen tot minder dan 0,001 dollarcent.

I have been too angry for too long as I cared for external validation. That ends.

The only validation I seek now is from my family and from seeing my ideas come to fruition and to be used by the world.

Not everyone wants what I have to offer…

— Dr Craig S Wright (@Dr_CSWright) December 22, 2022

Advertisement

Heeft de bedenker van Bitcoin geen behoefte om zijn identiteit te onthullen?

VIDEO: Why Craig Wright Is the Only Person Who Can Be Satoshi Nakamoto - Kurt Wuckert Jr.
Valuetainment Short Clips

Zelfs de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden noemde hem onlangs een oplichter, omdat Satoshi nooit zelf zijn identiteit heeft bevestigd. Er gaan ook geruchten over dat Elon Musk de bedenker van Bitcoin is. Musks twee eerste bedrijven, Zip2 en X.com, hadden erg veel weg van Bitcoin.

Helaas valt nog steeds niet met zekerheid te zeggen wie de uitvinder nou precies is. De informatie die Satoshi vrijgaf was namelijk altijd erg beperkt.

Post Views: 11

Sources


Article information

Author: Jeffrey Sanchez

Last Updated: 1702644122

Views: 622

Rating: 4.1 / 5 (50 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jeffrey Sanchez

Birthday: 2010-11-17

Address: 3662 Angela Lights, New Alicia, NV 73312

Phone: +3804029304468519

Job: Plumber

Hobby: Playing Guitar, Drone Flying, Web Development, Tea Brewing, Chocolate Making, Wine Tasting, Running

Introduction: My name is Jeffrey Sanchez, I am a skilled, irreplaceable, candid, unswerving, welcoming, exquisite, sincere person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.