header banner
Default

Met deze e-mail nam de bedenker van de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, afscheid


Satoshi Nakamoto, de anonieme oprichter van het Bitcoin (BTC) netwerk, wordt al jaren gezien als een waar boegbeeld van de algehele crypto-industrie. Satoshi Nakamoto bedacht Bitcoin in 2008 en beschreef het idee hierachter in de whitepaper, die op 31 oktober 2008 werd gepubliceerd. Op 3 januari 2009 werd het eerste transactieblok van de Bitcoin blockchain gemined en werd het idee van Satoshi Nakamoto officieel tot leven gebracht.

Op 23 april 2011 schreef de Bitcoin oprichter zijn laatste e-mail waarin hij aangaf zijn handen van het project te hebben getrokken.

Bitcoin en crypto overklast door AI op Google Bitcoin nieuws 24/04/2023

Laatste e-mail Bitcoin oprichter

VIDEO: Satoshi Nakamoto’s True Identity UNMASKED!! You Won’t Believe Who Created BITCOIN!?
Chico Crypto

Deze laatste e-mail was een reactie van Satoshi Nakamoto op software-ontwikkelaar Mike Hearn. Hearn vroeg in zijn e-mail of Satoshi Nakamoto van plan was om de Bitcoin-community weer te betreden of dat hij voor eeuwig uit de schijnwerpers wilde blijven.

Exactly 12 years ago, Satoshi Nakamoto wrote:

“I’ve moved on to other things. [#Bitcoin]  is in good hands.” pic.twitter.com/gLiLCxLnSh

— CoinGecko (@coingecko) April 24, 2023

De Bitcoin bedenker schreef onder andere het volgende in zijn reactie:

‘’Ik ben overgegaan op andere dingen. Het is in goede handen bij Gavin en iedereen.’’

De Gavin waar hij het over heeft is Gavin Andresen, een van de softwareontwikkelaars achter Bitcoin, samen met Mike Hearn zelf.

Satoshi Nakamoto kon destijds al niet ontkomen aan enkele aandacht van de media. Dit is nadat de BTC koers op 13 april een hoogtepunt van $1 had bereikt, de eerste keer dat deze magische grens werd behaald na zijn waarde van bijna nul tijdens de lancering in 2009.

Enkele dagen later, op 23 april, schreef het fenomeen binnen de crypto-wereld nog een laatste e-mail gericht aan Gavin Andresen. De oprichter herinnerde de ontwikkelaar eraan om niet over hem te praten als een ‘’mysterieus, schimmig figuur’’, aangezien de pers een dergelijke beschrijving zou gebruiken om BTC vanuit een ‘’piratenvalutahoek’’ te bekijken.

Ook stelde de oprichter in deze laatste e-mail voor om van Bitcoin een open-sourceproject te maken om meer krediet te geven aan de ontwikkelingsbijdragers van het netwerk.

Advertisement

Anonimiteit achter BTC

VIDEO: HE IS SATOSHI NAKAMOTO ?
Crypto India I क्रिप्टो इंडिया

Sinds dit laatste teken van leven vanuit de legendarische maker van Bitcoin draait de geruchtenmolen tot op de dag van vandaag op volle toeren om de identiteit achter Satoshi Nakamoto boven water te krijgen. Desondanks is Bitcoin ontworpen als een decentraal alternatief voor het traditionele financiële systeem dat met de anonimiteit van Satoshi Nakamoto losstaat van een centrale leider. Het past bij de kracht van het netwerk wat zich qua decentralisatie en onafhankelijkheid onderscheidt van vele andere projecten in het crypto-landschap.

Post Views: 49

Sources


Article information

Author: Jason Brennan

Last Updated: 1704211921

Views: 1200

Rating: 3.6 / 5 (65 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jason Brennan

Birthday: 1978-02-18

Address: 68367 Christopher Ways, Powellchester, OR 38852

Phone: +3785589654109055

Job: Article Writer

Hobby: Origami, Table Tennis, Painting, Chess, Hiking, Painting, Tennis

Introduction: My name is Jason Brennan, I am a frank, accessible, strong-willed, honest, courageous, skilled, dazzling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.